About Us

Antropológia. Design. Kreativitás. Kollektivitás. Kultúra. Társadalom. Városi design.Városi terek. Vizualitás.

A Collective Morning egy projekt, amelyben a hangok-terek-képek egy összefüggő egésszé, tervezett környezetté alakulnak át. A projekt interdiszciplináris kísérlet, különböző területek találkozásának helye a vizuális kultúra, szubkultúrák, kortárs városi kultúrák találkozására, egymásra hatására és problémáira adott reflexió. A Collective Morning három lelkes fiatal kezdeményezéséből indult, akik különböző területeket képviselnek, mégis hisznek az együttműködés és együttdolgozás örömében.

Collectivity. Creativity. Cultural Studies. Culture. Society. Sounds. Urban Design. Urban Spaces. Visuality

Collective Morning is a project and a group in which sounds-spaces-pictures-social context forms a coherent, related entire, in a designed milieu. Our project is an interdisciplinary attempt, in the intersection of several creative fields: visual culture, design, subculture studies, contemporary urban culture studies. Collective Morning is a very vital and creative group, founded in 2013 by three people from different sectors who believes in co-production.

Collective Morning Klára Balázs Katalin Újvári Ágnes Patakfalvi Czirják About Contact